کمترین: 
56.4
بیشترین: 
56.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 8 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 56.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":56.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399