کمترین: 
776.7
بیشترین: 
776.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 776.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":776.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398