کمترین: 
2448.8
بیشترین: 
2448.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 شهریور 1396 , 2448.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":2448.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398