کمترین: 
3152.3
بیشترین: 
3152.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3152.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":3152.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398