کمترین: 
283.5
بیشترین: 
283.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 8 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 283.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":283.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398