کمترین: 
8620.1
بیشترین: 
8620.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 8 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 8620.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":8620.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398