کمترین: 
900.6
بیشترین: 
900.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 8 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 شهریور 1396 , 900.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":900.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398