کمترین: 
884.3
بیشترین: 
884.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 8 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 884.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":884.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398