کمترین: 
10999
بیشترین: 
10999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 8 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 10999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":10999}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398