کمترین: 
428.4
بیشترین: 
428.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 428.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":428.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398