کمترین: 
534.1
بیشترین: 
534.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 534.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":534.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398