کمترین: 
418.1
بیشترین: 
418.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 8 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 شهریور 1396 , 418.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":418.1}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398