کمترین: 
3472.1
بیشترین: 
3472.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3472.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":3472.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398