کمترین: 
2652.6
بیشترین: 
2652.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 شهریور 1396 , 2652.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":2652.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398