کمترین: 
3021.7
بیشترین: 
3021.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 8 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3021.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":3021.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399