کمترین: 
503.9
بیشترین: 
503.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 8 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 503.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":503.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398