کمترین: 
961.7
بیشترین: 
961.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 8 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 961.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":961.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398