کمترین: 
902.9
بیشترین: 
902.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 8 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 902.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":902.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398