کمترین: 
4288.3
بیشترین: 
4288.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 8 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 شهریور 1396 , 4288.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":4288.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398