کمترین: 
3973.6
بیشترین: 
3973.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 8 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3973.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":3973.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398