کمترین: 
3316.9
بیشترین: 
3316.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3316.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":3316.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399