کمترین: 
83252
بیشترین: 
83277.7
قیمت شاخص بورس امروز 7 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 83252.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 12:20","price":83277.7},{"date":"1396/06/07 15:20","price":83252.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398