کمترین: 
2330
بیشترین: 
2350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 7 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 2350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 11:50","price":2330},{"date":"1396/06/07 16:00","price":2340},{"date":"1396/06/07 16:20","price":2350}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398