کمترین: 
68
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 7 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 11:40","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399