کمترین: 
56.7
بیشترین: 
56.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 7 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 56.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 09:10","price":56.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398