کمترین: 
691.8
بیشترین: 
692.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 7 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 692.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":691.8},{"date":"1396/06/07 09:10","price":692.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398