کمترین: 
1949
بیشترین: 
1950.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 7 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1950.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":1949},{"date":"1396/06/07 09:10","price":1950.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398