کمترین: 
121
بیشترین: 
122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 7 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 شهریور 1396 , 122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":121},{"date":"1396/06/07 15:00","price":122}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398