کمترین: 
9968.2
بیشترین: 
9994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 7 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 شهریور 1396 , 9994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":9968.2},{"date":"1396/06/07 09:10","price":9994}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398