کمترین: 
934
بیشترین: 
942
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":934},{"date":"1396/06/07 10:10","price":937},{"date":"1396/06/07 10:20","price":938},{"date":"1396/06/07 12:00","price":937},{"date":"1396/06/07 12:30","price":938},{"date":"1396/06/07 14:20","price":939},{"date":"1396/06/07 15:00","price":942}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399