کمترین: 
776.8
بیشترین: 
777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":776.8},{"date":"1396/06/07 09:10","price":777}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398