کمترین: 
423.5
بیشترین: 
423.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 423.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":423.5},{"date":"1396/06/07 09:10","price":423.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398