کمترین: 
1045
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 7 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398