کمترین: 
2441.8
بیشترین: 
2447.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 شهریور 1396 , 2447.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":2441.8},{"date":"1396/06/07 09:10","price":2447.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398