کمترین: 
496
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 7 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":497},{"date":"1396/06/07 11:20","price":496},{"date":"1396/06/07 11:40","price":497},{"date":"1396/06/07 12:00","price":496},{"date":"1396/06/07 12:30","price":497},{"date":"1396/06/07 14:40","price":498},{"date":"1396/06/07 16:20","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398