کمترین: 
3144
بیشترین: 
3146.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 7 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3146.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3144},{"date":"1396/06/07 09:10","price":3146.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398