کمترین: 
616
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 7 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":617},{"date":"1396/06/07 10:10","price":616},{"date":"1396/06/07 10:20","price":617},{"date":"1396/06/07 11:40","price":619},{"date":"1396/06/07 12:00","price":617},{"date":"1396/06/07 12:30","price":621},{"date":"1396/06/07 14:00","price":620},{"date":"1396/06/07 14:40","price":621},{"date":"1396/06/07 15:00","price":622},{"date":"1396/06/07 15:10","price":621},{"date":"1396/06/07 15:20","price":622},{"date":"1396/06/07 15:30","price":621},{"date":"1396/06/07 16:20","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398