کمترین: 
484
بیشترین: 
486
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 7 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 شهریور 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":484},{"date":"1396/06/07 11:40","price":485},{"date":"1396/06/07 12:00","price":484},{"date":"1396/06/07 12:30","price":485},{"date":"1396/06/07 15:00","price":486},{"date":"1396/06/07 15:10","price":485},{"date":"1396/06/07 15:20","price":486},{"date":"1396/06/07 15:30","price":485},{"date":"1396/06/07 16:20","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398