کمترین: 
281.6
بیشترین: 
286.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 7 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 281.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":286.1},{"date":"1396/06/07 09:10","price":281.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398