کمترین: 
4075
بیشترین: 
4087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 4083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":4082},{"date":"1396/06/07 10:20","price":4080},{"date":"1396/06/07 11:20","price":4075},{"date":"1396/06/07 11:40","price":4077},{"date":"1396/06/07 12:00","price":4075},{"date":"1396/06/07 12:30","price":4080},{"date":"1396/06/07 13:40","price":4082},{"date":"1396/06/07 14:00","price":4081},{"date":"1396/06/07 14:40","price":4083},{"date":"1396/06/07 15:00","price":4087},{"date":"1396/06/07 15:30","price":4083}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398