کمترین: 
8606.9
بیشترین: 
8611.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 7 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 8611.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":8606.9},{"date":"1396/06/07 09:10","price":8611.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398