کمترین: 
3069
بیشترین: 
3078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3072},{"date":"1396/06/07 10:10","price":3073},{"date":"1396/06/07 10:20","price":3071},{"date":"1396/06/07 11:20","price":3069},{"date":"1396/06/07 11:40","price":3070},{"date":"1396/06/07 12:30","price":3072},{"date":"1396/06/07 13:00","price":3074},{"date":"1396/06/07 14:20","price":3075},{"date":"1396/06/07 14:40","price":3077},{"date":"1396/06/07 15:00","price":3078},{"date":"1396/06/07 15:30","price":3077}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398