کمترین: 
902.6
بیشترین: 
903.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 7 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 شهریور 1396 , 902.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":903.8},{"date":"1396/06/07 09:10","price":902.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398