کمترین: 
3185
بیشترین: 
3193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3188},{"date":"1396/06/07 10:10","price":3191},{"date":"1396/06/07 10:20","price":3190},{"date":"1396/06/07 11:40","price":3193},{"date":"1396/06/07 12:00","price":3191},{"date":"1396/06/07 12:30","price":3192},{"date":"1396/06/07 12:50","price":3189},{"date":"1396/06/07 13:00","price":3187},{"date":"1396/06/07 13:40","price":3186},{"date":"1396/06/07 14:20","price":3185},{"date":"1396/06/07 14:40","price":3186},{"date":"1396/06/07 15:00","price":3187},{"date":"1396/06/07 15:30","price":3186},{"date":"1396/06/07 15:40","price":3188},{"date":"1396/06/07 15:50","price":3190},{"date":"1396/06/07 16:10","price":3191},{"date":"1396/06/07 16:30","price":3192}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398