کمترین: 
883.3
بیشترین: 
884.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 7 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 884.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":883.3},{"date":"1396/06/07 09:10","price":884.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398