کمترین: 
601
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 7 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":604},{"date":"1396/06/07 10:10","price":601},{"date":"1396/06/07 10:20","price":604},{"date":"1396/06/07 11:20","price":605},{"date":"1396/06/07 12:00","price":603},{"date":"1396/06/07 12:30","price":606},{"date":"1396/06/07 14:00","price":607},{"date":"1396/06/07 15:00","price":610}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398