کمترین: 
10964.7
بیشترین: 
10979.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 7 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 10979.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":10964.7},{"date":"1396/06/07 09:10","price":10979.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398