کمترین: 
1146
بیشترین: 
1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 7 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":1148},{"date":"1396/06/07 10:20","price":1147},{"date":"1396/06/07 11:20","price":1146},{"date":"1396/06/07 11:40","price":1147},{"date":"1396/06/07 11:50","price":1148},{"date":"1396/06/07 12:00","price":1147},{"date":"1396/06/07 12:30","price":1148},{"date":"1396/06/07 14:20","price":1149},{"date":"1396/06/07 14:50","price":1150},{"date":"1396/06/07 15:40","price":1151},{"date":"1396/06/07 15:50","price":1153},{"date":"1396/06/07 16:10","price":1155}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398