کمترین: 
425.8
بیشترین: 
427.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 7 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 425.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":427.5},{"date":"1396/06/07 09:10","price":425.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398