کمترین: 
1058
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 7 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":1058},{"date":"1396/06/07 11:40","price":1059},{"date":"1396/06/07 12:00","price":1058},{"date":"1396/06/07 12:30","price":1059},{"date":"1396/06/07 14:00","price":1058},{"date":"1396/06/07 14:10","price":1059},{"date":"1396/06/07 15:00","price":1060},{"date":"1396/06/07 15:10","price":1059},{"date":"1396/06/07 15:20","price":1060},{"date":"1396/06/07 15:30","price":1059},{"date":"1396/06/07 15:40","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398